Wednesday, 22 May 2013

विद्यावार्ता नावाची आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक संशोधन पत्रिका

नमस्कार 
आम्ही  विद्यावार्ता नावाची आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक संशोधन पत्रिका प्रकाशित करीत आहोत. यामध्ये मराठी हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील कोणत्याही विषयाचे संशोधन लेख प्रकाशित करता येतील.विद्यावार्ता या नियतकालीकास ISSN (NO.२३१९ ९३१८) क्रमांक असून या मध्ये उच्चशिक्षणातील दर्जेदार लेखन प्रसिद्ध केले जाणार आहे. आपले लेखन vidyawarta@gmail .com या E Mail  वर पाठवावे. विद्यावार्ता  संशोधन पत्रिकेच्या June २०१३ मध्ये प्रकाशित होणारया  अंकासाठी लेखन मागवीण्यात  येत आहे.आपले लेखन ISM DVB TT Dhurv या मराठी font मध्ये pagemaker  या प्रोग्राममध्ये आसवे अथवा  times new roman मध्ये चालेल.लेखन आपले स्वतः चे असावे. ते आपल्या स्वतः च्या जबाबदारीवर प्रकासित करीत असल्याचे हमीपत्र सोबत देणे आवशक आहे 

            विज्ञानसामाजिक शास्त्रे  आणि  भाषेचे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, विद्यावार्ता  एक खुली पत्रिका आहे, अंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सहकार्याच्या सामिक्षा मधून, विद्वान संशोधकांच्या संशोधन पत्रिका, गुणवत्ता पूर्ण संशोधन करून समाज  सेवा, संशोधक, विद्यार्थी आणि सर्व सामान्य लोकांसाठी समर्पित आहे. हि संशोधन पत्रिका विज्ञान, सामाजिकशास्त्रे आणि  भाषे  मधील मराठी हिंदी आणि इंग्रजी विभागामधील संशोधनासाठी अधिकाधिक वाव देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आली आहे. संशोधन पत्रिका वरील मुख्य विषयामध्ये सध्याच्या नवीन संशोधनावर  केंद्रित आहे. संशोधन पत्रिका व्यावहारिक महत्व आणि शैक्षक्षिक मूल्याबरोबर मुल संशोधन काम प्रकाशित करते.
            आपले लेख दाखल करण्यापूर्वी हि खात्री आवश्य करा कि दाखल करत असलेला लेख किवा संशोधन पत्र या पूर्वी कोणत्याही चर्चासत्रात, संशोधन पत्रिकेमध्ये छापलेली अथवा वाचालेली नसावी मराठी हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील सर्व लेख सुस्पष्ट, व्याकरण चुका नसलेले असावेत. लेख कमीत कमी ५ पानाचा असावा. जास्त पानाच्या लेख किवा संशोधन पत्रिकेसाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल
विद्यावार्ता नावाची आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक संशोधन पत्रिकेची वर्षीक  वर्गणी 500/- रुपये असून सर्वाना रजीस्टर्ड पोस्टाने  अंक घर पोच पाठविले जातील. एक मोफत भेट अंक प्राप्त  करण्या साठी आपला  E Mail ID ०७५८८०५७६९५ या क्रमाकावर SMS  करा.
            काही अडचण असेल तर ० ७५८ ८०५ ७६९५ या क्रमांकवर संपर्क करा.