Friday, 9 December 2016

हे विसरु नका ? हे विसरु नका ?
- लेखा सोबत आपले संपुर्ण नांव, पत्ता, पिनकोड, मोबाईल नंबर, ई-मेल द्यावा.
-पाठविलेला ई-मेल विद्यावार्तास मिळाला की नाही याची खात्री करा.
-आपणास किती प्रती हव्या आहेत. त्यानुसार फीस जमा करुन पावती पाठवावी.
-पाठवित असलेला लेख संपूर्णपणे निर्दोश, परिपुर्ण व अप्रकाशित असेल तरच पाठवा.
- अंडरटेकिंग फॉर्म स्वहस्तक्षरात भरुन, स्कॅन करुन पाठवावा.
-हर्षवर्धन प्रकाशनाच्या कोणत्या जर्नलमध्ये लेख प्रकाशित करायचा आहे ते कळवावे.