Friday, 9 December 2016

विद्यावार्ता संबंधी महत्वाच्या तारखा ?विद्यावार्ता संबंधी महत्वाच्या तारखा ?
- लेख ई-मेलद्वारे पाठविणे : 20
-फीस जमा करणे : 25
-जर्नल प्रकाशित होते : 30
-जर्नल ऑनलाईन उपलब्ध : 05
-जर्नलची हार्डकॉपी मिळेल: 10
वरील प्रमाणे जर्नल प्रकाशनाचे वेळापत्रक असून स्थलकाल परिस्थितीनुसार या मध्ये 4-5 दिवसांचा फरक होऊ शकतो.